top of page

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne angielski

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim. Lekcja z omówieniem oraz przykładami użycia. Również lekcja do słuchania.

Learn English grammar - countable and uncountable nouns.

Nie wiesz jak wymawiać słowa? Obejrzyj tę lekcję >> Wymowa

Jeśli chcesz słuchać i powtarzać obejrzyj lekcję wideo.

OMÓWIENIE Z PRZYKŁADAMI:

Angielskie rzeczowniki dzielimy na:

policzalne - countable i niepoliczalne - uncountable

Rzeczowniki policzalne - to wszystkie te przedmioty, które można wyszczególnić jako pojedynczy przedmiot oraz w większej ilości można je policzyć bez problemu np.: ludzie, czołgi, jabłka, kamyki... .

Rzeczowniki policzalne występują w liczbie pojedynczej i mnogiej, z liczebnikami oraz przed pojedynczymi przedmiotami stawiamy przedimek a/an:

dziewczynka - a girl /e ge:rl/

jabłko - an apple /en epyl/

pięć jabłek - five apples /faɪv epyls/

On czyta książkę.

He is reading a book.

O rzeczowniki policzalne pytamy w sposób:

ile - how many /hau meni/

Ile osób przychodzi?

How many people are coming?

Lekcja: Tworzenie liczby mnogiej

Lekcja: Liczebniki główne - liczby

Rzeczowniki niepoliczalne - to wszystkie przedmioty oraz pojęcia których nie jesteśmy w stanie policzyć, zmierzyć lub potrzebujemy do ich przeniesienia np. słoika, butelki, pojemnika lub musimy je odmierzać miarką itp. Dla przykładu nie da się nalać wody do ręki i podać jej ilość lub przenieść je w inne miejsce bez jej utraty, do tego potrzebujemy jakiegoś pojemnika, szklanki itd. czyli są to wszystkie:

  • płyny, napoje, gazy, substancje:

benzyna - petrol /petrol/ BrE, gas /ges/ AmE

mleko - milk /mɪlk/

tlen - oxygen /oksɪdżyn/

mydło - soap /soup/

Nigdy wcześniej nie próbowałem tej cytrynowej pasty do zębów.

I've never tried that lemon-flavoured toothpaste before.

  • jedzenie, produkty sypkie, które trzeba odmierzać łyżeczką, pakować w torebki, tubki lub słoiki:

cukier - sugar /szuger/

chleb - bread /bred/

ryż - rice /raɪs/

mięso - meat /mi:t/

Nie ma nic lepszego niż świeży chleb prosto z piekarnika.

There's nothing better than fresh bread, straight from the oven.

  • rzeczowniki abstrakcyjne

miłość - love /lav/

muzyka - music /mju:zɪk/

czas - time /taɪm/

wiedza - knowledge /na:lɪdż/

Mam nadzieję, że nie będzie jutro padało.

I hope it won't rain tomorrow.

  • materiały:

szkło - glass /gles/

drewno - wood /łud/

papier - paper /peɪper/

Zawsze lubiłam złotą biżuterię.

I have always liked gold jewellery.

  • przedmioty szkolne:

biologia -  biology /baɪaledżi/

Nigdy nie byłem dobry z matematyki.

I was never good at math.

  • choroby:

grypa - flu /flu:/

Nie chcemy, żeby ta mała dziewczynka nabawiła się zapalenia płuc.

We don't want the little girl to catch pneumonia.

  • pozostałe rzeczowniki niepoliczalne:

pieniądze - money /mani/

meble - furniture /fe:rnɪczer/

rada - advice /edvaɪs/

wyposażenie - equipment /ɪkłɪpmynt/
włosy - hair /her/
zadanie domowe - homework /houmłe:rk/
wiadomości, wieści - news /nu:z/

pomoc - help /help/
informacje - information /ɪnformeɪszyn/
śmieci - rubbish /rabɪsz/
pogoda - weather /łeder/
praca - work /łerk/
badania - research /risercz/
bagaż - luggage /lagɪdż/
musztarda - mustard /mastyrd/

Ile masz czasu?
How much
time do you have?

Słowo np. advice jest niepoliczalne, więc jeśli chcemy powiedzieć jedna rada, powiemy:

jedna rada - a piece of advice /e pis ov edvaɪs/

jeden mebel - a piece of furniture /e pis ov fe:rnɪczer/

Niektóre rzeczowniki mogą być policzalne lub niepoliczalne w zależności od kontekstu:

policzalne - złoto (medal):

Życzę ci złotego medalu.

I wish you a gold.

niepoliczalne - złoto (substancja):

Ceny złota wzrastają.

The prices of gold are going up.

O rzeczowniki niepoliczalne pytamy w sposób:

ile - how much /hau macz/

Ile to kosztuje?

How much does it cost?

Uwaga: np. woda - water samej w sobie nie możemy policzyć, ale gdy powiemy butelka wody - a bottle of water, wtedy jesteśmy w stanie policzyć jedna butelka wody, dwie butelki wody itd. Tym samym liczebnik lub przedimek a/an stawiamy przed słowem określającym ilość w tym przypadku przed butelka:

sok - juice /dżu:s/

karton soku - a cartoon of juice /e ka:rt̬yn ov dżu:s/

kostka - a bar of /e bar ov/

puszka - a can of /e ken ov/

karton/pudełko - a carton of /e kartyn ov/

kropla, odrobina - a drop of /e drap ov/

paczka - a packet of /e pakɪt ov/

słoik - a jar of /e dża:r ov/

plasterek, kromka - a slice of /e slaɪs ov/

4 kilo cukru - four kilos of sugar /for kɪlous ov szuger/

On miał w ręce kostkę mydła.

He had a bar of soap in his hand.

Uwaga: gdy np. zamawiamy piwo czy kawę to w takim kontekście możemy użyć liczebnika lub przedimka przed rzeczownikiem niepoliczalnym:

Poproszę piwo.

(z myślą o butelce piwa)

I'll have a beer.

Poproszę 2 herbaty.

(z myślą o 2 filiżankach herbaty)

Two teas, please.

Uwaga: uważaj na rzeczownik włosy - hair, którego w języku angielskim zwykle nie można policzyć, więc nie używa się go w liczbie mnogiej. Jednak można to policzyć tylko w odniesieniu do poszczególnych włosów, przykłady:

Mój brat ma teraz kilka siwych włosów.

(odnosi się do poszczególnych włosów)
My brother is getting a few grey hairs now.

Znalazłem włos w mojej zupie.

(odnosi się do pojedynczego włosa)
I found a hair in my soup.

Uwaga: rzeczowniki niepoliczalne są traktowane jak liczba pojedyncza:

Pieniądze są źródłem wszelkiego zła.
Money is the root of all evil.

Uwaga: słowo much pojawi się w zdaniu twierdzącym razem z too, w znaczeniu za dużo:

On pije za dużo piwa.

He drinks too much beer.

Przydatne wyrażenia używane do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, w zdaniach twierdzących, pytaniach oraz 
przeczeniach:

dużo - a lot of /e lat ov/
dużo - lots of /lats ov/

Mam dużo przyjaciół.
I have
a lot of friends. 

Mam dużo pieniędzy.

I have a lot of money.

Przydatne wyrażenia używane do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, zdaniach twierdzących, pytaniach:

kilika, trochę, niektóre - some /sam/

mnóstwo - plenty of /plent̬i ov/

Mam do ciebie parę pytań.

I have some questions for you.

Czy on ma mnóstwo pieniędzy?

Does he have plenty of money?

Przydatne wyrażenia używane do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, w przeczeniach i pytaniach:

trochę, jakiś (w pytaniach), żadnych (w przeczeniach) - any /eni/

Masz jakieś pytania?

Do you have any questions?

Używane do rzeczowników policzalnych w zdaniach twierdzących, przeczeniach i pytaniach:

dużo, wiele - many /meni/

Masz dużo książek?

Do you have many books?

Używane do rzeczowników policzalnych w zdaniach twierdzących i pytaniach:

kilka, parę - a few /e fju:/

Mam jeszcze kilka minut.

I have still got a few minutes.

Używane do rzeczowników policzalnych w zdaniach twierdzących:

mało, niewiele - few /fju:/

kilka - several /sevryl/

sporo - a number of /e namber ov/

Na imprezę przyszło niewiele osób.

Few people came to the party.

Używane do rzeczowników niepoliczalnych w zdaniach twierdzących, przeczeniach i pytaniach:

dużo, wiele, znacznie - much /macz/

Mój samochód jest dużo szybszy od twojego.

My car is much faster than yours.

Używane do rzeczowników niepoliczalnych w zdaniach twierdzących i pytaniach:

trochę - a little /e lɪt̬yl/

Potrzebujemy tylko trochę masła, aby zrobić to ciasto.

We need only a little butter to make the cake.

Używane do rzeczowników niepoliczalnych w zdaniach twierdzących:

mało, niewiele - little /lɪt̬yl/

Mam niewiele cierpliwości do hałaśliwych sąsiadów.

I have little patience for noisy neighbours.

Lekcja: Wyrażenia określające ilość

  • Instagram Ikona społeczna
bottom of page