top of page

Liczby po angielsku

Liczby po angielsku
Elanguages YouTube

Liczebniki główne w języku angielskim z wymową i ćwiczeniami na wymowę i słuchanie. Od 0 - zero, 1 - one, ... do 100 i dalej 1000, 1 000 000 - million i dalej.

Learn Polish - English grammar - cardinal numbers.

Nie wiesz jak wymawiać słowa? Obejrzyj tę lekcję >> Wymowa

Jeśli chcesz słuchać i powtarzać obejrzyj lekcję wideo.

NUMBERS:

0 - zero /zɪrou/

1 - one /łan/

2 - two /tu:/

3 - three /fri:/ - /θriː:/ (θ - czytamy jak 'f' między zębami)

4 - four /fo:r/

5 - five /faɪv/

6 - six /sɪks/

7 - seven /seven/

8 - eight /eɪt/

9 - nine /naɪn/

10 - ten /ten/

  • Pierwsza dziesiątka to podstawa, następnie 11 i 12 są trochę odmienne, do reszty liczb 13-19 wystarczy dodać końcówkę -teen:

11 - eleven /ɪlevyn/

12 - twelve /tłelv/

13 - thirteen /fe:rti:n/ (zwróć uwagę na 3 - three > 13 - thirteen)

14 - fourteen /fo:rti:n/

15 - fifteen /fɪfti:n/ (zwróć uwagę na 5 - five > 15 - fifteen)

16 - sixteen /sɪksti:n/

17 - seventeen /seventi:n/

18 - eighteen /eɪti:n/

19 - nineteen /naɪnti:n/

  • Instagram Ikona społeczna
  • Do kolejnych liczb dodajemy między liczby dziesiętne a liczby '-' łącznik, a po liczbie dziesiętnej samą liczbę od 1 do 9:

20 - twenty /tłent̬i/

21 - twenty-one /tłent̬i łan/

22twenty-two /tłent̬i tu:/

  • Do następnych dziesiątek wystarczy dodać końcówkę -ty do liczby:

30 - thirty /fe:rt̬i/ (zwróć uwagę na 3 - three > 30 - thirty)

40forty /fo:rt̬i/

50 - fifty /fɪfti/ (zwróć uwagę na 5 - five > 50 - fifty)

60 - sixty /sɪksti/

70seventy /sevent̬i/

80eighty /eɪt̬i/ (zwróć uwagę na jedno t 8 - eight > 80 - eighty)

90 ninety /naɪnt̬i/

99ninety-nine /naɪnt̬i naɪn/

100 - hundred /handryd/ (dr - czytamy jak miękkie dż)

  • Przed sto lub tysiąc dodamy 'one' lub 'a' natomiast już przed dwieście możemy dodać tylko two itd. :

100 - a hundred / one hundred /e handryd/ /łan handryd/

200 - two hundred /tu: handryd/

  • Między setkami a liczbami występuje tylko w wymowie słowo 'and':

303 - three hundred (and) three /fri: handryd end fri:/

  • 'two hundred', 'three hundred', słowo hundred zawsze będzie w liczbie pojedynczej, czyli do ileś set nie dodajmy -s:

1 000thousand /fauzynd/ /θauzynd/ (θ - czytamy jak 'f' między zębami)

2 011two thousand eleven /tu: fauzynd end ɪlevyn/

4 511four thousand five hundred eleven /fo:r fauzynd faɪv handryd end ɪlevyn/

Daty czytamy w inny sposób, o tym tutaj: Daty w angielskim

  • Wyrażenia 'hundreds', 'thousands' itd. stosowane są wyłącznie w znaczeniu 'setki', 'tysiące' itd.:

tysiące osóbthousands of people /fauzynds ov pi:pol/

1 000 000 a/one million /mɪljen/

2 542 924

two million five hundred forty-two thousand nine hundred twenty-four 

/tu: mɪljen faɪv handryd end fo:rt̬i tu: fauzynd naɪn handryd end tłent̬i fo:r/

1,000,000,000 a/one billion /bɪljen/ (nie mylcie z milliard, to stare użycie)

1,000,000,000,000 a/one trillion /trɪljen/ (nie mylcie z billion)

PRZYKŁADOWE ZDANIA:

Ile to kosztuje?

How much does cost?

To kosztuje 4 (funty) 15.

It's four (pounds) fifteen.

Ile masz lat?

How old are you?

Mam 18 lat.

I'm eighteen years old.

Jedyny w swoim rodzaju.

One in a million.

Nieskończoność

Infinity.

Powiązane lekcje:

Liczby_porządkowe_po_angielsku.jpg

Liczby porządkowe

Daty po angielsku.jpg
bottom of page