top of page

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Elanguages Arkadiusz Błażkowski, REGON: 387986870 NIP: 6322027491

 2. Sklep Internetowy Elanguages stanowi integralną część z kanałem YouTube Elanguages i prowadzi sprzedaż plików MP3/MP4/PDF przedstawionych na kanale Elanguages oraz w Sklepie Internetowym Elanguages.

 3. Sklep przyjmuje zamówienia z terenu Polski oraz z zagranicy.

§2. Zamówienia

 1. Sklep Internetowy Elanguages przyjmuje zamówienia składane:

  • poprzez formularz zamówienia elektronicznego na stronie elanguages.pl

  • pocztą elektroniczną e-mail: elanguagesyt@gmail.com

  • telefonicznie nr: +48 732 858 735

 2. Zamówienia składane telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 z wyjątkiem dni świątecznych.

 3. Zamówienia elektroniczne składane na formularzu na stronie elanguages.pl są przyjmowane 24 godziny na dobę.

 4. Do złożenia zamówienia elektronicznego nie jest wymagane założenie konta. Konto może jednak założyć każdy Klient, który posiada aktywny adres e-mail. Konto zakładane jest automatycznie dla Klienta dokonującego zamówienie po raz pierwszy w momencie, gdy Klient złoży chęć zakupienia towarów w koszyku.

 5. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie prawidłowych danych (pola oznaczone gwiazdką). Podanie przez Klienta poprawnego adresu e-mail warunkuje wysłanie na ten adres pocztą elektroniczną potwierdzenia zawarcia umowy na odległość.

 6. Klient powinien otrzymać potwierdzenie zamówienia natychmiast po złożeniu zamówienia.

 7. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

 8. Klient może sprawdzać aktualny przebieg realizacji zamówienia na swoim koncie po zalogowaniu się do Sklepu. W przypadku składania kolejnych zamówień dane adresowe Klienta są pobierane z ustawień jego konta.

 9. Sklep w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania danego zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.

§3. Warunki sprzedaży

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.

 2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach księgarni.

 3. Klient akceptując postanowienia niniejszego regulaminu wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT do każdego złożonego przez siebie zamówienia i po skompletowaniu towaru.

 4. Klient ma prawo wyboru formy płatności:
  - Przelewem bankowym na numer konta: 44 1020 2528 0000 0902 0553 1027 PKO BP SA O. JAWORZNO, ARKADIUSZ BŁAŻKOWSKI
  - Przelew internetowy z banku
  - PayPal
  - Płatność kartą debetową lub kredytową

 5. W przypadku dostawy towaru poza terytorium Polski Klient może uregulować należność przelewem elektronicznym (e-przelewem) lub kartą płatniczą w systemie firmy PayU, oraz przelewem na konto:
  SWIFT: BPKOPLPW
  IBAN: PL 44 1020 2528 0000 0902 0553 1027

 6. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-18.00.

 7. Zamówienia płatne przelewem elektronicznym oraz kartą płatniczą są przekazywane do realizacji do 24h. Zamówienia płatne przelewem/przekazem są przekazywane do realizacji po wpływie należności na konto Elanguages, albo po otrzymaniu pocztą elektroniczną dokumentu potwierdzenia przelewu/przekazu.

 8. W przypadku, gdy Klient wybierze w zamówieniu opcję płatności przelewem/przekazem, a nie ureguluje należności w ciągu 14 dni, licząc od daty przyjęcia zamówienia oraz nie przedłuży terminu płatności drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

 9. W przypadku nadpłaty zostaje ona odesłana na podane przez Klienta konto.

§5. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu Internetowego Elanguages. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§6. Regulamin sprzedaży plików cyfrowych

I. Zasady sprzedaży plików cyfrowych

 1. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu MP3, MP4 lub pliku PDF.

 2. W przypadku zakupu pliku MP3/MP4/PDF, kupujący otrzyma linki do pobrania swoich Produktów Cyfrowych na stronie Podziękowań Zamówienia, wraz z linkiem, który będzie ważny przez 30 dni.

 3. Na stronie produktowej każdego pliku Sklep Internetowy Elanguages zamieści informację określającą format, w którym plik cyfrowy został zapisany.

 4. Każdy plik zakupiony w Sklepie Internetowym Elanguages można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.

II. Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienie zawierające pliki MP3/MP4/PDF zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.

 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności kupujący otrzyma linki do pobrania swoich Produktów Cyfrowych na stronie Podziękowań Zamówienia, wraz z linkiem, który będzie ważny przez 30 dni oraz Sklep Internetowy Elanguages prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:

 • potwierdzenie otrzymania płatności

 • informacje odnośnie sposobu pobrania pliku MP3/MP4/PDF.

III. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu Internetowego Elanguages. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

IV. Zasady korzystania z plików MP3/MP4/PDF

 1. Zakupione i opłacone pliki MP3/MP4/PDF - kupujący otrzyma linki do pobrania swoich Produktów Cyfrowych na stronie Podziękowań Zamówienia, wraz z linkiem, który będzie ważny przez 30 dni. W razie problemów proszę pisać na e-mail: elanguagesyt@gmail.com

 2. W celu pobrania pliku MP3/MP4/PDF należy kliknąć w link znajdujący się na stronie Podziękowań Zamówienia. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik.

 3. W przypadku zakupu składającego się z więcej niż jednego pliku, lista plików będzie zawarta w pliku .zip.

 4. Zaleca się zapisywanie plików MP3/MP4/PDF na nośniku pamięci lub komputerze przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych w Sklepie Internetowym Elanguages, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.

 5. Wszystkie pliki MP3/MP4/PDF oferowane przez Sklep Internetowy Elanguages są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.

 6. Klient ma prawo korzystać z materiałów MP3/MP4/PDF wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

  • rozpowszechniania plików MP3/MP4/PDF lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;

  • utrwalania lub zwielokrotniania plików MP3/MP4/PDF w celu ich rozpowszechniania;

  • komercyjnego wykorzystywania plików MP3/MP4/PDF w jakikolwiek sposób.

 8. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z plików MP3/MP4/PDF w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

V. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu Internetowego Elanguages, w szczególności w przypadku, gdy:

  • zakupiony plik MP3/MP4/PDF okaże się uszkodzony;

  • w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za pliki MP3/MP4/PDF nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

 2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku sprzeczności z regulaminem Sklepu Internetowego Elanguages zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.

 2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu.

§7. Wymagania techniczne

 1. Pliki cyfrowe MP3/MP4/PDF można odtworzyć na większości telefonów, komputerach, tabletach w których jest możliwość odtwarzania dźwięku czy wideo i obsługujących plik .pdf. W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt poprzez e-mail: elanguagesyt@gmail.com

§8. Prawa autorskie

 1. Wszystkie prawa autorskie należą do Elanguages Arkadiusz Błażkowski, nagrywane i dodawane na kanał YouTube: Elanguages.

§9. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest niepełnowartościowy, uszkodzony plik lub niezgodny z towarem zawartym w zamówieniu.

 2. Sklep rozpatruje reklamację niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego towaru wraz z opisaną przyczyną reklamacji.

 3. W przypadku uznania reklamacji towar jest wymieniany na pełnowartościowy, a jeżeli nie istnieje taka możliwość Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów.

 4. Towar reklamowany należy zgłosić telefonicznie lub drogą mailową:
  nr. tel.: +48 732 858 735
  email: elanguagesyt@gmail.com

§10. Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy Elanguages jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru zgodnie z art. 556 i następne ustawy Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121).

 2. Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że akceptuje powyższy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.

bottom of page