top of page

English Alphabet - Angielski alfabet

The English Alphabet with pronunciation. The alphabet consists of 26 letters - 5 vowels and 21 consonants.

Angielski alfabet z wymową. Angielski alfabet składa się z 26 liter - 5 samogłosek i 21 spółgłosek.

Aa /eɪ/

Bb /biː/

Cc /siː/

Dd /diː/

Ee /iː/

Ff /ef/

Gg /dʒiː/

Hh /eɪtʃ/

Ii /aɪ/

Jj /dʒeɪ/

Kk /keɪ/

Ll /el/

Mm /em/

Nn /en/

Oo /oʊ/

Pp /piː/

Qq /kjuː/

Rr /ɑr/

Ss /es/

Tt /tiː/

Uu /juː/

Vv /viː/

Ww /ˈdʌbəlju/

Xx /eks/

Yy /waɪ/

Zz /ziː/ or /zed/

This lesson is very important to start learning English.

Ta lekcja jest bardzo ważna, aby rozpocząć naukę angielskiego.

Listening & speaking (time to repeat after the speaker). Video below.

Słuchanie i mówienie (czas na powtórzenie po lektorze). Wideo poniżej.


298 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page