top of page

Alfabet angielski

Alfabet po angielsku z zapisaną wymową. Nauka literowania alfabetu nauka języka angielskiego. Gramatyka angielskie abecadło ABC.

Learn English grammar - alphabet.

Nie wiesz jak wymawiać słowa? Obejrzyj tę lekcję >> Wymowa

Alfabet angielski składa się z 26 liter.

Jeśli chcesz słuchać i powtarzać obejrzyj lekcję wideo.

ALPHABET:

A a /eɪ/

B b /bi:/

C c /si:/

D d /di:/

E e /i:/

F f /ef/

G g /dżi:/

H h /eɪcz/

I i /aɪ/

J j /dżeɪ/ 

K k /keɪ/

L l /el/

M m /em/

N n /en/

O o /ou/

P p /pi:/

Q q /kju:/

R r /ar/

S s /es/

T t /ti:/

U u /ju:/

V v /vi:/

W w /dablju:/

X x /eks/

Y y /łaɪ/

Z z /zi:/ lub /zed/

  • Instagram Ikona społeczna

PRZYDATNE WYRAŻENIA:

 

Could you spell it please?

Czy mógłbyś to przeliterować?

How do you spell your name?

Jak przeliterować Twoje imię? / Jak się pisze Twoje imię?

Would you spell your surname please?

Mógłbyś przeliterować Twoje nazwisko?

Could you say that again please?

Czy mógłbyś powiedzieć to jeszcze raz?

Can you repeat that?

Możesz powtórzyć?

bottom of page