top of page

Subject Pronouns

Zaimki osobowe w funkcji podmiotu

British Flag

How do subject pronouns work?

Subject pronouns are used to replace the subject (person or thing) of a verb e.g.,

Jak działają zaimki osobowe w funkcji podmiotu?

Zaimki podmiotowe są używane do zamienienia podmiotu (osoby lub rzeczy) czasownika, np.

David is tall and David is handsome.

Saying the word „David twice is repetitive and doesn't sound natural.

Dawid jest wysoki i Dawid jest przystojny.

Mówiąc słowo „David dwa razy jest powtarzalne i nie brzmi naturalnie.

We replace the subject „David” that appears the second time with the subject pronoun „he” to avoid repetition e.g.,

David is tall and he is handsome.

Zastępujemy podmiot „David” który pojawia się drugi raz z zaimkiem w funkcji podmiotu „he - on” by uniknąć powtórzenia, np.

Dawid jest wysoki i (on) jest przystojny

The list of subject pronouns in English:

Lista zaimków osobowych w funkcji podmiotu po angielsku:

Singular

Liczba pojedyncza

1st person - 1 osoba

2nd person - 2 osoba

3rd person - 3 osoba

3rd person - 3 osoba

3rd person - 3 osoba

I

you

he

she

it

ja

ty

on

ona

ono, to

Plural

we

you

they

Liczba mnoga

my

wy

oni, one

Practice listening and speaking with the video lesson:

Ćwicz słuchanie i mówienie z lekcją wideo:

When to use „it”?

Kiedy używać „it - to, ono”?

  • When you refer to objects, things, animals, and ideas e.g.,

Try this pudding. I have made it myself. (pudding = it)

  • Gdy odnosisz się do przedmiotów, rzeczy, zwierząt i pomysłów, np.

Spróbuj tego budyniu. Zrobiłem (to) sam. (budyń = to)

  • Sometimes when we don't know the sex of a baby, then we can use „it” e.g.,

Their baby is very small. It is so cute. (baby = it)

  • Czasami, gdy nie znamy płci dziecka, wtedy możemy użyć „it - ono”, np.

Ich dziecko jest bardzo małe. Ono jest takie słodkie. (dziecko = ono)

  • When we talk about the time, temperature or weather e.g.,

It is warm today. = The weather is warm today.

  • Kiedy mówimy o czasie, temperaturze lub pogodzie, np.

Dzisiaj jest ciepło. = Dzisiaj jest ciepła pogoda.

Expressions:
Wyrażenia:

I like playing football. (football = soccer in US)

Lubię grać w piłkę nożną.

You play football on Mondays.

Ty grasz w piłkę nożną w poniedziałki.

He wants to go outside.

On chce wyjść na zewnątrz.

She plays the guitar.

Ona gra na gitarze. (ogólnie grywa na tym instrumencie)

It is brown.

To jest brązowe.

I think we should go home.

Myślę, że (my) powinniśmy iść do domu.

Are you two ready?

Czy (wy) jesteście gotowi?

They live in the house next door.

Oni mieszkają w sąsiednim domu.

Subject Pronouns
bottom of page