Easter

Wielkanoc

British Flag
wielkanoc angielski.png

Easter is the celebration of the resurrection of Jesus from the tomb on the third day after his crucifixion.

Wielkanoc jest świętem zmartwychwstania Jezusa z grobu trzeciego dnia po jego ukrzyżowaniu.

Practice listening and speaking with the video lesson:

Ćwicz słuchanie i mówienie z lekcją wideo:

Vocabulary:

Słownictwo:

April - kwiecień
Ash Wednesday - Środa Popielcowa, Popielec
at Easter - w święta wielkanocne, w Wielkanoc


basket - koszyk
bee - pszczoła

bless - poświęcić (np. jedzenie, wino)
bunny - króliczek


candies - cukierki, słodycze, łakocie
catkin - bazie
chick - pisklę, kurczątko
chocolate - czekolada
church - kościół
cross - krzyż, krzyżyk
crown of thorns - korona cierniowa
crucifixion - ukrzyżowanie
cuckooflower, cress - rzeżucha


daffodil - żonkil
decorate - dekorować
duckling - kaczątko, kaczę

Easter Eve - Wielka Sobota

Easter basket - święconka, koszyk wielkanocny

Easter egg - pisanka

Easter lamb - baranek wielkanocny
egg hunt - polowanie na jajka wielkanocne (gra polegająca na poszukiwaniu czekoladowych jaj)
 

family - rodzina
fast - post
flowers - kwiaty

Good Friday - Wielki Piątek
grass - trawa

Hand-dyed Easter eggs - ręcznie barwione pisanki

hiding Easter eggs - ukrywanie pisanek

Holy Week - Wielki Tydzień
hot-cross bun - drożdżowa bułeczka ze znakiem krzyża


jelly beans - żelki w kształcie fasolki

Jesus Christ - Jezus Chrystus


ladybug, ladybird - biedronka
lamb - baranek

Lent - Wielki Post
lily - lilia

Palm Sunday - Niedziela Palmowa
pattern - wzór, szlaczek, szablon, wykrój

priest - ksiądz


rain - deszcz, padać (o deszczu)


sour rye soup, sour soup - żurek
spring - wiosna
sunshine - światło słoneczne


the Ressurection - Zmartwychwstanie Chrystusa
tulip - tulipan


white borscht - barszcz biały
white sausage - biała kiełbasa

Expressions:

Wyrażenia:

What are your plans for Easter?

Jakie masz plany na Wielkanoc?

Happy Easter!

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

My relatives will visit me this Easter.

Moi krewni odwiedzą mnie w Wielkanoc.

Each one of you will get one Easter egg to paint.

Każdy z was dostanie jedną pisankę do pomalowania.

I hope this Easter holiday fills your home with peace, joy, and plenty of colorful Easter eggs.

Mam nadzieję, że święta wielkanocne wypełnią Twój dom pokojem, radością i mnóstwem kolorowych pisanek.

Słownictwo_wielkanocne_po_angielsku_Wie