top of page

Easter

Wielkanoc

British Flag
wielkanoc angielski.png

Easter is the celebration of the resurrection of Jesus from the tomb on the third day after his crucifixion.

Wielkanoc jest świętem zmartwychwstania Jezusa z grobu trzeciego dnia po jego ukrzyżowaniu.

Practice listening and speaking with the video lesson:

Ćwicz słuchanie i mówienie z lekcją wideo:

Vocabulary:

Słownictwo:

April - kwiecień
Ash Wednesday - Środa Popielcowa, Popielec
at Easter - w święta wielkanocne, w Wielkanoc


basket - koszyk
bee - pszczoła

bless - poświęcić (np. jedzenie, wino)
bunny - króliczek


candies - cukierki, słodycze, łakocie
catkin - bazie
chick - pisklę, kurczątko
chocolate - czekolada
church - kościół
cross - krzyż, krzyżyk
crown of thorns - korona cierniowa
crucifixion - ukrzyżowanie
cuckooflower, cress - rzeżucha


daffodil - żonkil
decorate - dekorować
duckling - kaczątko, kaczę

Easter Eve - Wielka Sobota

Easter basket - święconka, koszyk wielkanocny

Easter egg - pisanka

Easter lamb - baranek wielkanocny
egg hunt - polowanie na jajka wielkanocne (gra polegająca na poszukiwaniu czekoladowych jaj)
 

family - rodzina
fast - post
flowers - kwiaty

Good Friday - Wielki Piątek
grass - trawa

Hand-dyed Easter eggs - ręcznie barwione pisanki

hiding Easter eggs - ukrywanie pisanek

Holy Week - Wielki Tydzień
hot-cross bun - drożdżowa bułeczka ze znakiem krzyża


jelly beans - żelki w kształcie fasolki

Jesus Christ - Jezus Chrystus


ladybug, ladybird - biedronka
lamb - baranek

Lent - Wielki Post
lily - lilia

Palm Sunday - Niedziela Palmowa
pattern - wzór, szlaczek, szablon, wykrój

priest - ksiądz


rain - deszcz, padać (o deszczu)


sour rye soup, sour soup - żurek
spring - wiosna
sunshine - światło słoneczne


the Ressurection - Zmartwychwstanie Chrystusa
tulip - tulipan


white borscht - barszcz biały
white sausage - biała kiełbasa

Expressions:

Wyrażenia:

What are your plans for Easter?

Jakie masz plany na Wielkanoc?

Happy Easter!

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

My relatives will visit me this Easter.

Moi krewni odwiedzą mnie w Wielkanoc.

Each one of you will get one Easter egg to paint.

Każdy z was dostanie jedną pisankę do pomalowania.

I hope this Easter holiday fills your home with peace, joy, and plenty of colorful Easter eggs.

Mam nadzieję, że święta wielkanocne wypełnią Twój dom pokojem, radością i mnóstwem kolorowych pisanek.

Słownictwo_wielkanocne_po_angielsku_Wie
bottom of page