top of page
British Flag

Greetings

Przywitania

Learn Polish - Nauka polskiego

Greetings phrases in every situation in an office, shop, to older people or among friends, formal and informal expressions.

 

Zwroty na przywitanie w każdej sytuacji w urzędzie, sklepie, do osób starszych lub między znajomymi, formalne i nieformalne wyrażenia.

Practice listening and speaking with the video lesson:

Ćwicz słuchanie i mówienie z lekcją wideo:

Informal greetings:

Nieformalne przywitania:

Hi!

Cześć!

Hey!

Hej!

Formal greetings:

Formalne przywitania:

Hello!

Cześć! / Dzień dobry!

Good morning!

Dzień dobry! (używane do godziny 12:00 w południe)

Good afternoon!

Dzień dobry! (używane od godziny 12:00 po południu)

Good evening!

Dobry wieczór! (używane od godziny 18:00)

The waitress didn't give me the change.

Kelnerka nie dała mi reszty.

Do you accept credit cards?

Czy przyjmujecie karty kredytowe?

She knows how to bargain.

Ona wie, jak się targować.

I can't lend you the money - I'm broke myself.

Nie mogę pożyczyć ci pieniędzy - sam jestem spłukany.

Please enter your PIN and confirm it.

Wprowadź swój kod PIN i potwierdź go, proszę.

Can I take money out of my investment account?

Czy mogę pobrać pieniądze z mojego rachunku inwestycyjnego?

How much does it cost?

Ile to kosztuje?

Informal farewells:

Nieformalne pożegnania:

Hi!

Cześć!

Hey!

Hej!

Formal farewells:

Formalne pożegnania:

Hello!

Cześć! / Dzień dobry!

Good morning!

Dzień dobry! (używane do godziny 12:00 w południe)

Good afternoon!

Dzień dobry! (używane od godziny 12:00 po południu)

Good evening!

Dobry wieczór! (używane od godziny 18:00)

The waitress didn't give me the change.

Kelnerka nie dała mi reszty.

Do you accept credit cards?

Czy przyjmujecie karty kredytowe?

She knows how to bargain.

Ona wie, jak się targować.

I can't lend you the money - I'm broke myself.

Nie mogę pożyczyć ci pieniędzy - sam jestem spłukany.

Please enter your PIN and confirm it.

Wprowadź swój kod PIN i potwierdź go, proszę.

Can I take money out of my investment account?

Czy mogę pobrać pieniądze z mojego rachunku inwestycyjnego?

How much does it cost?

Ile to kosztuje?

Środki_płatnicze_po_angielsku.jpg
bottom of page