top of page

Location of houses

Położenie domów

British Flag
położenie domów angielski.png

There are many locations where we live. Where do you live? Write a comment below.

Jest wiele lokalizacji gdzie mieszkamy. Gdzie Ty mieszkasz? Napisz komentarz poniżej.

Vocabulary:

Słownictwo:

a stone's throw from - rzut kamieniem od

across the street - po drugiej stronie ulicy

amenities - udogodnienia

area - obszar, rejon, okolica

at the seaside - nad morzem

away from - z dala od

away from the hustle and bustle of the city - z dala od zgiełku miasta

by the lake - nad jeziorem

by the seaside - nad morzem

capital - stolica

central location - położenie centralne

city - miasto (duże miasto, duża populacja)

city center, city centre - centrum miasta

countryside - wiejska okolica, wieś

district - dzielnica, część miasta, rejon

downtown - centrum miasta

home town - miasto rodzinne

housing development, housing estate - osiedle mieszkaniowe

in the center / in the centre - w centrum

in the countryside - na wsi

in the heart of the city - w samym środku miasta, w sercu miasta

in the heart of the countryside - na głębokiej wsi, 

in the middle of nowhere - na odludziu, w szczerym polu

in the mountain - w górach

in a quiet district - w spokojnej okolicy

in a remote area - na odludziu

in the rural area - w wiejskiej okolicy

in the suburbs - na przedmieściach

in the woods - w lesie

industrial zone - strefa przemysłowa

inhabitant - mieszkaniec, mieszkanka

lane - dróżka

located - położony

near - blisko, niedaleko

neighbor, neighbour - sąsiad, sąsiadka

neigborhood, neighbourhood - sąsiedztwo, okolica

new - nowy

next door - mieszkający obok, po sąsiedzku

off the beaten track - na uboczu

Old Town - stare miasto

on a hill - na wzgórzu

on a tree - na drzewie (tree house - domek na drzewie)

on the corner - na rogu

on the edge of - na skraju (czegoś)

out of town - poza miastem, na przedmieściach

outside the city - poza miastem

outskirts - peryferie, obrzeża miasta

poor district - biedna dzielnica

province - prowincja

public transport - transport publiczny

quarter - część miasta, dzielnica

residents - mieszkańcy

resort - kurort, miejscowość wypoczynkowa

slum - slumsy

state - stan (jednostka administracyjna państwa)

tourist town - miasto turystyczne

town - miasto (mniejsze niż "city"), miasteczko, małe miasto

urban - miejski

view - widok

village - wieś, wioska

within walking distance of - w bliskiej odległości

Practice listening and speaking with the video lesson:

Ćwicz słuchanie i mówienie z lekcją wideo:

Useful expressions:
Przydatne wyrażenia:

I commute to work every day.
Dojeżdżam codziennie do pracy.

The window in the room overlooks the sea.

Okno w pokoju wychodzi na morze.

I live in the city center.

Mieszkam w centrum miasta.

I moved to the north quarter of the city.

Przeprowadziłem się do północnej części miasta.

It's located downtown.

Znajduje się w centrum miasta.

Położenie_i_lokalizacja_domów_DOM_po_ang
Położenie domów po angielsku.jpg
bottom of page