top of page

Fruit

Owoce

British Flag
angielski owoce

Fruit names in English. Eating fruit is a great way to get the essential vitamins and minerals your body needs.

Nazwy owoców po angielsku. Jedzenie owoców to świetny sposób na uzyskanie niezbędnych witamin i minerałów, których potrzebuje Twój organizm.

Practice listening and speaking with the video lesson:

Ćwicz słuchanie i mówienie z lekcją wideo:

Fruits:

Owoce:

apple - jabłko
apricot - morela
avocado - awokado
banana - banan
blackberry - jeżyna
blackcurrant - czarna porzeczka
blueberry - borówka
cantaloupe - kantalupa
cherry - wiśnia
chestnut - kasztan jadalny
clementine - klementynka
coconut - kokos
damson - śliwa lubaszka
date - daktyl
fig - figa
goji berry - jagoda goji
gooseberry - agrest
grapefruit - grejfrut
grapes - winogrona
hazelnut - orzech laskowy
kiwi fruit - kiwi
lemon - cytryna
lime - limonka
mandarin - mandarynka
mango - mango (liczba mnoga - mangos lub mangoes)
melon - melon
mulberry - morwa
nectarine - nektarynka
orange - pomarańcza
peach - brzoskwinia
pear - gruszka
pineapple - ananas
plum - śliwka
pomegranate - granat
quince - pigwa
raspberry - malina
redcurrant - czerwona porzeczka
strawberry - truskawka
sunflower - słonecznik
tamarind - tamaryndowiec
watermelon - arbuz
wild strawberry - poziomka

Grammatically, fruit, or fruits?
The word "fruit" is a noun. The word is an exception where the noun is both countable and uncountable. So the plural of fruit can be either fruit or fruits.

Gramatycznie, fruit czy fruits?
Słowo „fruit” to rzeczownik. Słowo to jest wyjątkiem, w którym rzeczownik jest policzalny i niepoliczalny. Liczba mnoga owoców - "fruit" może być więc fruit lub fruits.

When we think of fruit as a group collectively and in a non-specific way, then we tend to use the word "fruit" (without -s). Examples:

You should eat five servings of fruit and vegetables every day.
Fruit is good for your health.
Would you like some fruit?
There isn't much fresh fruit available in winter.

Kiedy myślimy o owocach jako grupie zbiorowo i w nieokreślony sposób, wówczas używamy słowa "fruit" (bez -s). Przykłady:

Codziennie powinieneś jeść pięć porcji owoców i warzyw.
Owoce są dobre dla twojego zdrowia.
Czy chciałbyś trochę owoców?
Zimą nie ma zbyt wielu świeżych owoców.

If you are emphasizing the different kinds of fruit, then you can use "fruits". Examples:

My three favorite fruits are bananas, apples, and strawberries.
The supermarket has a wide selection of exotic fruits such as pitaya and passion fruit.
The juice is made from a variety of fresh fruits.
I love oranges and other citrus fruits.

Jeśli podkreślasz różne rodzaje owoców, możesz używać "fruits". Przykłady:

Moje trzy ulubione owoce to banany, jabłka i truskawki.
Supermarket oferuje szeroki wybór owoców egzotycznych, takich jak pitaya i marakuja.
Sok jest wytwarzany z różnych świeżych owoców.
Uwielbiam pomarańcze i inne owoce cytrusowe.

If you are not sure which to use, the safest thing is to just use the word "fruit" all the time.

Jeśli nie jesteś pewien, którego użyć, najbezpieczniej jest po prostu używać słowa „fruit” przez cały czas.

Angielski owoce
Nazwy owoców po angielsku

Exotic fruits:

Egzotyczne owoce:


ackee - bligia
atemoya - atemoya
babaco - babako
bael - klejowiec jadalny
banana passionfruit - kuruba
cactus pear - opuncja figowa
calamondin - kalamondin

cape gooseberry - miechunka peruwiańska
cherimoya - charymoja

dragonfruit - smoczy owoc, pitaja
durian - durian

grenadia - granadilla
guava - guawa, gujawa

Indian mulberry - morwa indyjska
jackfruit - chlebowiec
kiwano - kiwano
kumquat - kumkwat
longan - longan
lychee - liczi
mangosteen - garcynia, mangostan
marula - marula

Meyer lemon - cytryna Meyera
papaya - papaja
passion fruit - marakuja
persimmon - persymona
pitaya (dragonfruit) - pitaja (smoczy owoc)
rambutan - rambutan
satsuma - mandarynka satsuma
snake fruit - skóra węża
starfruit - karambola
tamarillo - tamarillo
wood apple - feronia słoniowa

Owoce egoztyczne po angielsku

Vocabulary:

Słownictwo:


a balanced diet - zbalansowana dieta

to buy fruit - kupować owoce

to cut in half - przepołowić
to cut into large pieces - pokroić na duże kawałki
to cut off the stems - odciąć łodygi

to drink fresh orange juice - pić świeży sok pomarańczowy

to eat fruit - jeść owoce
a flavorful fruit - smaczny owoc
a fresh fruit - świezy owoc
fresh squeezed juice - świeżo wyciskany sok
fruit jam - dżem owocowy

fruit picking - zbieranie owoców
fruit preserves - przetwory owocowe
a fruit salad - sałatka owocowa

a good source of vitamins - świetne źródło witamin
hand-picked grapefruits - zbierane ręcznie grejpfruty

an important source of nutrients - ważne źródło składników odżywczych

to juice a lemon - wycisnąć sok z cytryny
a juicy orange - soczysta pomarańcza
locally grown fruit - owoce uprawiane lokalnie

minerals - minerały
organic fruit - organiczne owoce

to peel fruit - obierać owoce
to pit cherries - drylować wiśnie

to protect against cancer - chronić przed rakiem

to reduce the risk of chronic diseases - zmniejszać ryzyko chorób przewlekłych

to remove seeds - usunąć nasiona

to rinse the fruits - spłukać/przepłukać/wypłukać/opłukać owoce
a ripe fruit - dojrzały owoc

rotten fruit - zgniły owoc
seasonal fruit - sezonowe owoce

to slice the fruit lengthwise - przeciąć owoc wzdłuż
a sour fruit - kwaśny owoc

stones - pestki

to store fruit in the fridge - przechowywać owoce w lodówce

sugar - cukier
a sweet fruit - słodki owoc
a tropical fruit - owoc tropikalny

vitamins - witaminy

vitamin deficiencies - niedobory witamin
a vitamin-rich fruit - owoc bogaty w witaminy

to zest a lemon - zetrzeć skórkę z cytryny

Expressions:

Wyrażenia:

The fruit was soft and sweet.

Owoc był miękki i słodki.

Acorn is a fruit of the oak tree.

Żołądź jest owocem dębu.

What's the name of that fruit?

Jak nazywa się ten owoc?

My favourite exotic fruit is mango.

Moim ulubionym owocem egzotycznym jest mango.

Will you get me a bunch of bananas when you go shopping?

Kupisz mi kiść bananów, kiedy będziesz na zakupach?

The fruit will be less susceptible to rot as well.

Owoce również będą mniej podatne na gnicie.

Why do bananas get rotten so fast?

Dlaczego banany psują się tak szybko?

bottom of page