top of page
British Flag

Months

Miesiące

March.png

The months of the year in English are always capitalized as these are proper nouns, for example, January, February...

Miesiące roku w języku angielskim są zawsze pisane wielką literą, ponieważ są to rzeczowniki właściwe, na przykład:

January - styczeń, February - luty...

Months in English:

Miesiące po angielsku:

 1. January - styczeń

 2. February - luty

 3. March - marzec

 4. April - kwiecień

 5. May - maj

 6. June - czerwiec

 7. July - lipiec

 8. August - sierpień

 9. September - wrzesień

 10. October - październik

 11. November - listopad

 12. December - grudzień

Listen & repeat the months with pronunciation. Turn Polish subtitles on:

Słuchaj i powtarzaj miesiące z zapisaną wymową. Włącz polskie napisy:

Abbreviations of the names of the months:

Skróty nazw miesięcy:

 1. January - Jan.

 2. February - Feb.

 3. March - Mar.

 4. April - Apr.

 5. May - May

 6. June - Jun.

 7. July - Jul.

 8. August - Aug.

 9. September - Sept.

 10. October - Oct.

 11. November - Nov.

 12. December - Dec.

Useful phrases:

Przydatne zwroty:

February is the shortest month of the year.

Luty jest najkrótszym miesiącem roku.

They spent two months touring round Mexico.

Oni spędzili dwa miesiące podróżując po Meksyku.

July is the seventh month of the year.

Lipiec jest siódmym miesiącem roku.

I'm flying to the USA in August.

Lecę do USA w sierpniu.

I was born in September.

Urodziłem się we wrześniu.

My birthday is on July 6th.

Moje urodziny są 6 lipca.

Vocabulary:

Słownictwo:

month - miesiąc

monthly - miesięczny, comiesięczny, miesięcznie

miesące po angielsku
skróty nazw miesięcy w języku angielskim
miesiące po angielsku
Months in English
bottom of page