Days of the week

Dni tygodnia

The 7 days of the week in English with pronunciation for kids and beginners! Remember the days of the week always start with a capital letter: Monday, Tuesday...

7 dni w tygodniu po angielsku z wymową dla dzieci i początkujących. Pamiętaj, że dni tygodnia zawsze piszemy dużą literą w języku angielskim: Monday - poniedziałek, Tuesday - wtorek...

Practice listening and speaking with the video lesson:

Ćwicz słuchanie i mówienie z lekcją wideo:

7 Days of the week:

Dni tygodnia:

Monday - poniedziałek

Tuesday - wtorek

Wednesday - środa

Thursday - czwartek

Friday - piątek

Saturday - sobota

Sunday - niedziela

As you can see, there are 7 days of the week, but they can be divided into two categories: weekdays and weekend.

Weekdays:

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

Weekend:

Saturday and Sunday

Jak widać, jest 7 dni w tygodniu, ale można je podzielić na dwie kategorie: dni powszednie i weekend.
Dni powszednie:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
Weekend:
sobota i niedziela

Plural forms of the days of the week

The plurals of the days' name are formed by adding an „s” at the end of the word, like this:

Dni tygodnia w liczbie mnogiej

Nazwy dni tygodnia w liczbie mnogiej są tworzone poprzez dodanie „s” na końcu słowa, w następujący sposób:

Mondays - poniedziałki

Tuesdays - wtorki

Wednesdays - środy

Thursdays - czwartki

Fridays - piątki

Saturdays - soboty

Sundays - niedziele

Abbreviations of days of the week:
Skróty dni tygodnia:

Mon.

Tue. / Tues.

Wed.

Thur. / Thurs.

Fri.

Sat.

Sun.

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

pon.

wt.

śr.

czw.

pt.

sob.

niedz.

Vocabulary:
Słownictwo:

day - dzień

today - dzisiaj

weekday - dzień roboczy, dzień powszedni, dzień tygodnia

weekend - weekend

working day - dzień roboczy

workweek - dzień pracujący, dzień roboczy, dzień powszedni

Useful expressions:
Przydatne wyrażenia:

What is the day today?

Jaki jest dzisiaj dzień?

What is the day of the week today?

Jaki dziś jest dzień tygodnia?

Today is Monday.

Dziś jest poniedziałek.

On Monday.

W poniedziałek.

Come here on Tuesday.

Przyjdź tu we wtorek.

See you on Wednesday.

Do zobaczenia w środę.

It's Thursday.

Jest czwartek.

Let's meet next Friday.

Spotkajmy się w następny piątek.

I work on Saturdays.

Pracuję w soboty.

He works on Sundays.

On pracuje w niedziele.

In 2 days.

Za 2 dni.

(From) Monday to Friday.

Od poniedziałku do piątku.

Masz pytania?

  • YouTube Classic
  • Facebook Classic
  • Instagram Ikona społeczna
  • Elanguages nauka angielskiego patronite