top of page

Days of the week

Dni tygodnia

British Flag
dayCalendar.png

The 7 days of the week in English with pronunciation for kids and beginners! Remember the days of the week always start with a capital letter: Monday, Tuesday...

7 dni w tygodniu po angielsku z wymową dla dzieci i początkujących. Pamiętaj, że dni tygodnia zawsze piszemy dużą literą w języku angielskim: Monday - poniedziałek, Tuesday - wtorek...

Practice listening and speaking with the video lesson:

Ćwicz słuchanie i mówienie z lekcją wideo:

7 Days of the week:

Dni tygodnia:

Monday - poniedziałek

Tuesday - wtorek

Wednesday - środa

Thursday - czwartek

Friday - piątek

Saturday - sobota

Sunday - niedziela

As you can see, there are 7 days of the week, but they can be divided into two categories: weekdays and weekend.

Weekdays:

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

Weekend:

Saturday and Sunday

Jak widać, jest 7 dni w tygodniu, ale można je podzielić na dwie kategorie: dni powszednie i weekend.
Dni powszednie:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
Weekend:
sobota i niedziela

Dni tygodnia po angielsku.jpg

Plural forms of the days of the week

The plurals of the days' name are formed by adding an „s” at the end of the word, like this:

Dni tygodnia w liczbie mnogiej

Nazwy dni tygodnia w liczbie mnogiej są tworzone poprzez dodanie „s” na końcu słowa, w następujący sposób:

Mondays - poniedziałki

Tuesdays - wtorki

Wednesdays - środy

Thursdays - czwartki

Fridays - piątki

Saturdays - soboty

Sundays - niedziele

Abbreviations of days of the week:
Skróty dni tygodnia:

Mon.

Tue. / Tues.

Wed.

Thur. / Thurs.

Fri.

Sat.

Sun.

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

pon.

wt.

śr.

czw.

pt.

sob.

niedz.

Skróty_dni_tygodnia_po_angielsku.jpg

Vocabulary:
Słownictwo:

day - dzień

today - dzisiaj

weekday - dzień roboczy, dzień powszedni, dzień tygodnia

weekend - weekend

working day - dzień roboczy

workweek - dzień pracujący, dzień roboczy, dzień powszedni

Useful expressions:
Przydatne wyrażenia:

What is the day today?

Jaki jest dzisiaj dzień?

What is the day of the week today?

Jaki dziś jest dzień tygodnia?

Today is Monday.

Dziś jest poniedziałek.

On Monday.

W poniedziałek.

Come here on Tuesday.

Przyjdź tu we wtorek.

See you on Wednesday.

Do zobaczenia w środę.

It's Thursday.

Jest czwartek.

Let's meet next Friday.

Spotkajmy się w następny piątek.

I work on Saturdays.

Pracuję w soboty.

He works on Sundays.

On pracuje w niedziele.

In 2 days.

Za 2 dni.

(From) Monday to Friday.

Od poniedziałku do piątku.

Weekend_w_języku_angielskim.jpg
bottom of page