top of page
British Flag

English Alphabet

Alfabet angielski

abc

The English Alphabet consists of 26 letters. Five of the letters are vowels: A, E, I, O, U. The remaining 21 letters are consonants: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z.

Angielski alfabet składa się z 26 liter. Pięć z liter to samogłoski: A, E, I, O, U. Pozostałe 21 liter to spółgłoski: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z.

The English Alphabet:

Angielski alfabet:

Aa /eɪ/

Bb /biː/

Cc /siː/

Dd /diː/

Ee /iː/

Ff /ef/

Gg /dʒiː/

Hh /eɪtʃ/

Ii /aɪ/

Jj /dʒeɪ/

Kk /keɪ/

Ll /el/

Mm /em/

Nn /en/

Oo /oʊ/

Pp /piː/

Qq /kjuː/

Rr /ɑr/

Ss /es/

Tt /tiː/

Uu /juː/

Vv /viː/

Ww /ˈdʌbəlju/

Xx /eks/

Yy /waɪ/

Zz /ziː/ or /zed/

Practice listening and speaking with the video lesson. Turn on the Polish subtitles.

Ćwicz słuchanie i mówienie z lekcją wideo. Włącz polskie napisy.

Expressions:

Wyrażenia:

Could you spell that, please?

Możesz to przeliterować?

How do you spell your name?

Jak przeliterować twoje imię?

Would you spell your surname, please?

Mógłbyś przeliterować swoje nazwisko, proszę?

I'm sorry.

Przepraszam.

I don't understand.

Nie rozumiem.

Could you repeat that, please?

Mógłbyś powtórzyć?

Vocabulary:

słownictwo:

consonant - spółgłoska

letter - litera

vowel - samogłoska

Alfabet po angielsku
alfabet w języku angielskim
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
bottom of page